Børnehuset Katamaranen
Sjelborg Børnehave
Skovhuset
Langliparken 7
Hjerting
6710 Esbjerg V.
Tlf.: 76 16 17 20
Pædagogisk leder: Trine Madsen

Børnehuset Katamaranen
Sjelborg Børnehave
Markhuset.
Langliparken 7
Hjerting
6710 Esbjerg V
Tlf.: 76 16 17 20
Pædagogisk leder: Trine Madsen

 

 

Hjerting  Børnebakken Øst (Aldersintegreret)
Bådsmandsvænget 1
6710 Esbjerg V
Tlf. 7616 26 35
Pædagogisk leder: Annemarie Ludvigsen
Mandag-onsdag: 06.15-16.45
Torsdag: 06.15-17.00
Fredag: 06.15-16.00
Normering:
30 børn: 0-2 år
53 børn: 3-6 år  heraf 4 halvdags
Institutionens hjemmeside

 

Børnebakken Vest
Havbakken 1-3
6710 Esbjerg V
Tlf. 7616 26 35
Pædagogisk leder: Annemarie Ludvigsen
Mandag-onsdag: 06.15-16.45
Torsdag: 06.15-17.00
Fredag: 06.15-16.00
Normering: 60 heldags

 

Børnekompasset, afd. Jagtvænget 
Jagtvænget 34
Hjerting
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 68 75
Leder: Marianne Jørgensen

  

  

Børnekompasset, afd. Kjærgaarden
Bytoften 1
Hjerting
6710 Esbjerg V
Tlf.: 76 16 27 90
Leder: Marianne Jørgensen

  

  

Børnehuset Katamaranen
Hjertinggården  (Aldersintegreret)
Hjertingparken 386
Hjerting
6710 Esbjerg V.
Tlf. 76 16 17 20
Pædagogisk leder: Lisbeth Klemmensen

  

  

Hjerting fritids-og ungdomsklub
Hjertingparken 206
6710 Esbjerg V
Tlf.: 76 16 80 75
Klubleder: Karina Vang Glud
mailto: 
Fritidsklubbens hjemmeside

Stranden og havet byder på

Hjerting strand har fået en stor betydning for alle Kommunens Borgere efter den nye Strandpromenade er blevet etableret. Også Hjerting Strandpark er blevet en stor attraktion for byen. Bademulighederne ved Hjerting er gode og bruges flittigt. Seneste tiltag er æ´Bådslæw der er opført af Hjerting Kanelaug, hvor de historiske Hjertingkaner kan ses.