Borgerforeningen

Velkommen til Hjerting Borgerforening

Bliv medlem af Hjerting Borgerforening:
Det koster kun kr. 60,- som enkeltmedlem, og kr. 110, – for en hel husstand.

Hjerting Borgerforenings Formål:
Hjerting Borgerforening har seneste årtier været med til at skabe de rette “rammer” i byen Hjerting, samt været Hjerting borgernes talerør over for de Offentlige myndigheder. Hjerting Borgerforening arbejder med mange sager, enten på eget initiativ eller efter henvendelse fra borgerne.

Bestyrelsen mødes hver måned den 4. tirsdag i måneden.

Under udvalg kan du se aktuelle Igangværende sager som Hjerting Borgerforening arbejder med. Alle disse aktiviteter kræver opbakning fra byens Borgere, og husk at du som medlem af Hjerting Borgerforening altid kan rejse en ny sag / opgave.

Bliv medlem af Hjerting Borgerforening:
Hjerting Borgerforening har pt. ca. 600 medlemmer, et tal der gennem de senere år har været ret stabilt. Det koster kun kr. 60,- som enkeltmedlem, og kr. 110, – for en hel husstand.

Indmeldelse kan ske ved:

  • e-mail til Borgeforeningen
  • henvendelse til et bestyrelsesmedlem
  • ved Homebanking, konto nr. 7701-1191335, Giro nr. 73 – 88236416
  • ved MobilPay 67488

Velkomst ambassadør:
Er du tilflytter til Hjerting, er der mere information at finde på dette link!

Borgerforeningens Vedtægter:
Udvalg:
Referater

Borgerforeningens Bestyrelse

Formand & Kasserer:
Michael Jørgensen
Idræts Allé 7
7546 1108
Sende e-mail

Næstformand:
Kenneth Andersen
Skyttevænget 9
6162 2323
Sende e-mail

Sekretær:
Inger Madsen
Bellisvænget 12
4086 1103
Sende e-mail

Inspektør:
Jens Hennebjerg
Havbakken 26
7511 6633
Sende e-mail

Hjerting.dk:
Frederik Wasniowski
Skippervænget 110
2834 9322

Suppleant:
Jonna Reffeldt

Revisor:
Svend Anker Madsen
Manfred Jensen

Revisorsupleant:
Ledig

Stranden og havet byder på

Hjerting strand har fået en stor betydning for alle Kommunens Borgere efter den nye Strandpromenade er blevet etableret. Også Hjerting Strandpark er blevet en stor attraktion for byen. Bademulighederne ved Hjerting er gode og bruges flittigt. Seneste tiltag er æ´Bådslæw der er opført af Hjerting Kanelaug, hvor de historiske Hjertingkaner kan ses.