Grandelauget

Velkommen til Hjerting Grandelaug:

Hjerting Grandelaug (Grande = nabo) er en meget gammel forening, som i hvert fald har eksisteret siden 1870’erne, idet der findes regnskabsbøger m.m. tilbage hertil. Grandelaugets gamle forhandlingsprotokoller starter med Grandestævnet den 8. april 1876, men man er af den klare opfattelse, at Grandelauget har eksisteret også før denne dato, idet første linie i protokollen er, at Lergravene, – som lå i området, hvor Fasanvænget m.fl, i dag ligger – udlejes til Ole Andersen i 1876 for 4 kr.

Hjerting Grandelaug er i dag en stadig aktiv forening, hvor Granderne mødes til fælles selskabelighed. Grandelaugets formue forvaltes af bestyrelsen, der hvert år donerer penge til velgørende og kulturelle formål i lokalsamfundet,

Hjerting Grandelaug udgav i 1962 bogen: ” Hjerting By´s Historie” om livet i Hjerting, hvor især Hjertings storhedstid fra begyndelsen af ca. 1680 til ca. 1880 er værd at læse om, men også tiden frem til 1960 er spædende læsning.

Bogen blev genoptrykt i 1978 og kan stadig købes hos Grandelauget og på Hjerting Lokalarkiv.

Grandelauget kommende arrangementer:

Bestyrelsen

Oldermand
Poul Erik Laursen
Jagtvænget 38
Hjerting, 6710 Esbjerg V.
Tlf.: 75 13 61 00 / 22 64 50 00
Mail: skov.laursen@hotmail.com

Næstformand:
Halfdan Andersen,
Gl. Guldagervej 102 C
Hjerting, 6710 Esbjerg V.
Tlf.: 20 98 62 53
Mail: halfdan.a@esenet.dk

Kasserer:
John Pallesen
Plantagevej 30.
Hjerting, 6710 Esbjerg V.
Tlf.:23 25 46 45
Mail: johnpallesen41@gmail.com

Sekretær:
Jette Vange Nielsen,
Plantagevej 11
Hjerting, 6710 Esbjerg V.
Tlf: 75 11 72 04/26 84 72 94
Mail: jette@ansjosen.dk

Bestyrelsesmedlem:
Betty Børsmose
Rylevænget 15
Hjerting, 6710 Esbjerg V.
Tlf.:30 52 46 45
Mail: borsmose@mail.dk

Stranden og havet byder på

Hjerting strand har fået en stor betydning for alle Kommunens Borgere efter den nye Strandpromenade er blevet etableret. Også Hjerting Strandpark er blevet en stor attraktion for byen. Bademulighederne ved Hjerting er gode og bruges flittigt. Seneste tiltag er æ´Bådslæw der er opført af Hjerting Kanelaug, hvor de historiske Hjertingkaner kan ses.