Hjerting.dk

Hjerting Hjemmeside blev startet op i 2000.
Ideen bag Hjerting.dk bygger på at skabe en byportal til alle borgerne i Hjerting.
Portalen skulle finansieres og drives af virksomhederne i Hjerting.

En af hovedmændene bag portalen var formanden for Hjerting El-og Vand Hans Bruun Thomsen, samt de lokale foreninger.
Som det sker i mange foreninger var der vanskeligheder med at få de forskellige “submastere” til at levere materiale til siden.

Ved Hans Brun Thomsens død gik arbejdet med portalen i stå. Der blev foretaget en ændring således at en 3 mandsgruppe skulle bygge systemet op i samarbejde med de eksterne firmaer, der var involveret i driften af siden.

Udgifterne til ekstern hjælp var en stor økonomisk belastning for driften af portalen, hvorfor der blev lavet en aftale med bestyrelsen og de eksterne firmaer om at disse trak sig ud af driften.

I 2007 blev der indgået en aftale med KIVA Grafisk om at levere en ny hjemmesideløsning til hjerting.dk.
Siden kom ret hurtigt op at køre, og der blev en klar forbedring af driftsøkonomien.

Den forbedrede økonomi gjorde at vi ved hjælp af fondsmidler og driftsmidler kunne indfri vore udestående med foreninger, der havde sat penge i hjemmesiden.

På generalforsamlingen i 2013 blev det besluttet at få moderniseret hjemmesiden. En henvendelse til KIVA medførte at vi blev henvist til et firma indenfor samme selskab der hedder E-20. Der er så kommet et oplæg til en nyrevideret side, som vi regner med at sætte i drift først på året i 2014.

Vedtægter
Referater
Referater
Referater
Referater

Bestyrelsen

Hjerting.dk er administreret af Borgerforeningen i Hjerting, hvorfor hjerting.dk ikke har en selvstående bestyrelse.

Bankkonto:
7701-1255411

Send mail:

Stranden og havet byder på

Hjerting strand har fået en stor betydning for alle Kommunens Borgere efter den nye Strandpromenade er blevet etableret. Også Hjerting Strandpark er blevet en stor attraktion for byen. Bademulighederne ved Hjerting er gode og bruges flittigt. Seneste tiltag er æ´Bådslæw der er opført af Hjerting Kanelaug, hvor de historiske Hjertingkaner kan ses.