Generalforsamling – Hjerting Borgerforening

0
19

Dagsorden

1.     Valg af dirigent.

2.     Bestyrelsens beretning.

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab og fastsættelse af kontingent.

4.     Valg af: Bestyrelsesmedlemmer, suppleant, 2 revisorer, og 1 revisorsuppleant.

5.     Behandling af indkomne forslag.

6.     Eventuelt.

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 10. marts 2020.