EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HJERTING TRANSFORMATORFORENING OG HJERTING VANDVÆRK

0
456

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 20. august 2020 kl. 19.00
På Bytoften 8, 6710 Esbjerg V

 1. Valg af dirigent
 2. Behandling af indkomne forslag
  • Endelig vedtagelse om ændring af vedtægter. Orientering givet på ordinær generalforsamling d. 2. juli 2020.
 3. Eventuelt

Hjerting Vandværk A.m.b.a
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 20. august 2020 kl. 19.30
På Bytoften 8, 6710 Esbjerg V 

 1. Valg af dirigent
 2. Behandling af indkomne forslag
  • Endelig vedtagelse om udtrædelse af den økonomiske regulering i Vandsektorloven samt udtræden af skattepligt. Orientering givet på ordinær generalforsamling d. 2. juli 2020.
  • Endelig vedtagelse om ændring af vedtægter. Orientering givet på ordinær generalforsamling d. 2. juli 2020.
 3. Eventuelt