Hjerting Borgerforening afholder generalforsamling

0
660

Hjerting Borgerforening
afholder generalforsamlinger
TIRSDAG DEN 29. MARTS 2022
I JON&DITTES HUS

KL. 19.00: Ekstra ordinær generalforsamling

Dagsorden

1.     Valg af dirigent.

2.     Godkendelse af vedtægtsændring.

 

KL. 19.30: Ordinær generalforsamling

Dagsorden

3.     Valg af dirigent.

4.     Bestyrelsens beretning.

5.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab og fastsættelse af kontingent.

6.     Valg af: Bestyrelsesmedlemmer, suppleant, 2 revisorer, og 1 revisorsuppleant.

7.     Behandling af indkomne forslag.

8.     Eventuelt.

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 15. marts 2022.