Hjerting.dk

Hjerting.dk blev startet i år 2000.
Ideen bag Hjerting.dk bygger på at skabe en byportal til alle borgerne i Hjerting. Portalen skulle finansieres og drives af virksomhederne i Hjerting. En af hovedmændene bag portalen var formanden for Hjerting El-og Vand Hans Bruun Thomsen, samt de lokale foreninger.

Efter Hans Brun Thomsens død blev der foretaget en ændring således at en 3 mandsgruppe skulle bygge systemet op i samarbejde med de eksterne firmaer, der var involveret i driften af siden. Udgifterne til ekstern hjælp var en stor økonomisk belastning for driften af portalen, hvorfor der blev lavet en aftale med bestyrelsen og de eksterne firmaer om at disse trak sig ud af driften. I 2007 blev der indgået en aftale med KIVA Grafisk om at levere en ny hjemmesideløsning til hjerting.dk. Siden kom ret hurtigt op at køre, og der blev en klar forbedring af driftsøkonomien. Den forbedrede økonomi gjorde at vi ved hjælp af fondsmidler og driftsmidler kunne indfri vore udestående med foreninger, der havde sat penge i hjemmesiden. På generalforsamlingen i 2013 blev det besluttet at få moderniseret hjemmesiden. En henvendelse til KIVA medførte at vi blev henvist til et firma indenfor samme selskab der hedder E-20. Den nye reviderede side kom op og køre i 2013. Denne version af siden kørte frem til 2019, hvor den eksisterende kreds af medlemmer af hjerting.dk valgte at det var på tide med nye kræfter.

Det blev Borgerforeningen i Hjerting der fra 2019 driver siden.

Forslag til ændringer modtages på mail.