Hold Hjerting Ren

Den nyest tradition i Hjerting er den fælles opsamling af affald på offentlige områder i Hjerting der afholdes i april, samme søndag som Dansk Naturfrednings forenings landsdækken affaldsindsamlings dag.

I Hjerting har Erhvervsforeningen, Hjertingposten, Facebook siden ”For os der bor i Hjerting” og Hjerting Borgerforening slået kræfterne sammen og gearet op for arrangementet med levering af indsamlingsmateriel, konkurrencer og den store fælles afslutning på Hjerting Strandvej hvor dagens resultat nydes og belønnes med lækkert både vådt og tørt til ganen.

Sædvanen er, at vi i Hjerting årligt slår rekorden med mest indsamlet affald – en indsats vi alle har glæde af hele resten af sommeren.

Stranden og havet byder på

Hjerting strand har fået en stor betydning for alle Kommunens Borgere efter den nye Strandpromenade er blevet etableret. Også Hjerting Strandpark er blevet en stor attraktion for byen. Bademulighederne ved Hjerting er gode og bruges flittigt. Seneste tiltag er æ´Bådslæw der er opført af Hjerting Kanelaug, hvor de historiske Hjertingkaner kan ses.