Sct. Hans

Hjerting Erhvervsforening og Hjerting Borgerforening står for det årlige offentlige arrangement på Strandpromenaden med snobrød, båltaler, sang og bål på stranden ud for Cafe Stryhn.

En herlig tradition der helt bestemt skal holdes i hævd – også selv om der ikke kan gives garanti for godt vejr.

Stranden og havet byder på

Hjerting strand har fået en stor betydning for alle Kommunens Borgere efter den nye Strandpromenade er blevet etableret. Også Hjerting Strandpark er blevet en stor attraktion for byen. Bademulighederne ved Hjerting er gode og bruges flittigt. Seneste tiltag er æ´Bådslæw der er opført af Hjerting Kanelaug, hvor de historiske Hjertingkaner kan ses.