Referater

Herunder kan du læse referater fra møder og generalforsamlinger m.m.

Her findes referater fra Generalforsamlingerne:

Referat fra Generalforsamlingen 2023
Referat fra Generalforsamlingen 2022
Referat fra Ekstraordinærgeneralforsamling 2022
Referat fra Generalforsamlingen 2021
Referat fra Generalforsamlingen 2018
Referat fra Generalforsamlingen 2017

Her finder du regnskaberne for Hjerting Borgerforening:

Regnskab 2022
Regnskab 2021
Regnskaber 2019 og 2020
Regnskab 2017
Regnskab 2016

Her finder du formandens beretning for årene der er gået:

Beretning 2022
Beretning 2021
Beretning 2020
Beretning 2019
Beretning 2017
Beretning 2016

Ca. hver 2. år holder vi møde med borgmesteren, her finder du seneste referat:
Møde med borgmesteren 21/10-2019

Stranden og havet byder på

Hjerting strand har fået en stor betydning for alle Kommunens Borgere efter den nye Strandpromenade er blevet etableret. Også Hjerting Strandpark er blevet en stor attraktion for byen. Bademulighederne ved Hjerting er gode og bruges flittigt. Seneste tiltag er æ´Bådslæw der er opført af Hjerting Kanelaug, hvor de historiske Hjertingkaner kan ses.