Grandelauget

Velkommen til Hjerting Grandelaug:

Hjerting Grandelaug (Grande = nabo) er en meget gammel forening, som i hvert fald har eksisteret siden 1870’erne, idet der findes regnskabsbøger m.m. tilbage hertil. Grandelaugets gamle forhandlingsprotokoller starter med Grandestævnet den 8. april 1876, men man er af den klare opfattelse, at Grandelauget har eksisteret også før denne dato, idet første linie i protokollen er, at Lergravene, – som lå i området, hvor Fasanvænget m.fl, i dag ligger – udlejes til Ole Andersen i 1876 for 4 kr.

Hjerting Grandelaug er i dag en stadig aktiv forening, hvor Granderne mødes til fælles selskabelighed. Grandelaugets formue forvaltes af bestyrelsen, der hvert år donerer penge til velgørende og kulturelle formål i lokalsamfundet,

Hjerting Grandelaug udgav i 1962 bogen: ” Hjerting By´s Historie” om livet i Hjerting, hvor især Hjertings storhedstid fra begyndelsen af ca. 1680 til ca. 1880 er værd at læse om, men også tiden frem til 1960 er spædende læsning.

Bogen blev genoptrykt i 1978 og kan stadig købes hos Grandelauget og på Hjerting Lokalarkiv.

Grandelauget kommende arrangementer:

Torsdag den 31. august 2023
Afgang fra Jon og Dittes hus med bus kl. 9.00
Turen går til Vedersø præstegård, hvor Kaj Munk virkede som præst. Senere besøger vi Vedersø Kirke.
Pris: 250 kr. inklusiv frokost. Eksklusiv drikkevarer.
Forventet hjemkomst ca. kl. 17.

Tilmelding efter “Først til mølle” princip fra 22/6-2023 kl. 12:00

Tilmelding kan ske på Place2book.

Bestyrelsen

Oldermand
Jette Vange Nielsen,
Plantagevej 11
Hjerting, 6710 Esbjerg V.
Tlf: 2681 7294
Mail: jette@ansjosen.dk

Næstformand:
Halfdan Andersen,
Gl. Guldagervej 102 C
Hjerting, 6710 Esbjerg V.
Tlf.: 20 98 62 53
Mail: halfdan.a@esenet.dk

Kasserer:
Carsten Thybo
Styrmandsvænget 96
Hjerting, 6710 Esbjerg V.
Tlf.: 2139 4804
Mail: carsten.thybo@mail.dk

Sekretær:
Jesper Børsmose
Hjerting Strandvej 42
6710 Esbjerg V
Tlf.: 2921 5505
Mail: borsmose@post10.tele.dk

Bestyrelsesmedlem:
Betty Børsmose
Rylevænget 15
Hjerting, 6710 Esbjerg V.
Tlf.:30 52 75 76
Mail: borsmose@gmail.com

Stranden og havet byder på

Hjerting strand har fået en stor betydning for alle Kommunens Borgere efter den nye Strandpromenade er blevet etableret. Også Hjerting Strandpark er blevet en stor attraktion for byen. Bademulighederne ved Hjerting er gode og bruges flittigt. Seneste tiltag er æ´Bådslæw der er opført af Hjerting Kanelaug, hvor de historiske Hjertingkaner kan ses.