General forsamling – Hjerting Borgerforening

  0
  265

  Hjerting Borgerforening

  afholder generalforsamling

  TIRSDAG DEN 19. MARTS 2024

  I JON&DITTES HUS

   

  KL. 19.30: Ordinær generalforsamling

  Dagsorden

  1.     Valg af dirigent.

  2.     Bestyrelsens beretning.

  3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab og fastsættelse af kontingent.

  4.     Behandling af indkomne forslag.

  5.     Valg af: Bestyrelsesmedlemmer, suppleant, 2 revisorer, og 1 revisorsuppleant.

  6.     Eventuelt.

   

  NB: Vi mangler kandidater til bestyrelsen

   

  Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 5. marts 2023.