General forsamling i Borgerforeningen skubbes til 2021

0
3193

Grundet Corona restriktionerne i foråret fik vi ikke den vanlige generalforsamling i marts. Vi forventer mere normale tilstande til foråret, og forventer at afholde generalforsamlingen her.

Her er et udpluk af Hjerting Borgerforenings aktiviteter i det seneste år.

Arrangementer.

Hjerting Borgerforening deltager aktivt med arrangement og afholdelse af:

  • Fastelavn på Aura skolen i inde ophold
  • Hold Hjerting Ren
  • Hans aften på Strandpromenaden
  • Jul i Hjerting

 

Lokale sager og projekter.

Via vores direkte taleadgang til Borgmesteren og Esbjerg Kommune har vi mulighed for at fremme lokale mærkesager hos myndigheder, den kommunale forvaltning og den kommunale drift. I de forgange år har dette bl.a. ført til:

  • Trafikale tiltag for sikker krydsning og hastighedsdæmpning på Hjerting Strandvej
  • Rensning af stranden for opskudte store sten
  • Opstilling af Hjertingfisker
  • Masterplan for bevaring af ejendomme og renovering af offentlige arealer på Skolestien
  • Opsætning af offentligt tilgængelige hjertestartere
  • Etablering af oprindeligt Torv på Skolestien og genopstilling af ”Befrielses stenen”

Tid til at forny eller tegne medlemskab for 2021

Efter støt faldende engagement, søgte vi sidste år at kombinere den årlige kontingent påmindelse med grundig information om Borgerforeningens virke og aktiviteter og endda i nyt og flot grafisk opsætning.

Vi må erkende at virkningen udeblev og at de fleste øjensynligt opfattede vores flyer som reklame. Kun meget få fik det hele med og fornyede medlemskabet.

Derfor vil alle i år modtage det mere traditionelle girokort i postkassen som påmindelse om af forny medlemskabet for 2021.

Vi håber borgerne i Hjerting finder det vigtigt at vi opretholder arrangementer der medvirker til at styrke samhørigheden mellem borgerne i Hjerting, og fastholder den gode dialog med Esbjerg Kommune til fremme for lokale mærkesager og ønsker.

Hertil har vi brug for borgernes støtte som medlemmer af Hjerting Borgerforening.

Vi ser frem til fortsat at kunne virke for jer der fornyer jeres medlemskab, og håber at flere, og ikke mindst de yngre familier der ikke kender til Hjerting Borgerforening, tilmelder sig og bidrager til at forme fremtiden for Hjerting.

Jo flere vi er, jo mere opmærksomhed vil vi få.