Generalforsamling Hjerting Borgerforening

0
1457

Hjerting Borgerforening

afholder generalforsamling

TIRSDAG DEN 28. MARTS 2023

I JON&DITTES HUS

KL. 19.30: Ordinær generalforsamling

Dagsorden

1.     Valg af dirigent.
2.     Bestyrelsens beretning.
3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab og fastsættelse af kontingent.
4.     Behandling af indkomne forslag.
5.     Valg af: Bestyrelsesmedlemmer, suppleant, 2 revisorer, og 1 revisorsuppleant.
6.     Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 14. marts 2023.