Hjerting Borgerforening afholder generalforsamling

  0
  2589

  MANDAG DEN 27. SEPTEMBER 2020 KL. 19.30

  I JON&DITTES HUS

  Dagsorden

  1.     Valg af dirigent.

  2.     Bestyrelsens beretning.

  3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab og fastsættelse af kontingent.

  4.     Valg af: Bestyrelsesmedlemmer, suppleant, 2 revisorer, og 1 revisorsuppleant.

  5.     Behandling af indkomne forslag.

  6.     Eventuelt.

   

  Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 13. september 2021.