Velkommen til Hjerting Højskoleforening

Hjerting Højskoleforeningens formand:
Else Marie Jørgensen
Galeasen 3
6710 Esbjerg V
Tlf.: 75 11 54 54

Hjerting Højskoleforening er stiftet i 1993.

Foreningens formål
At være et frisindet mødested for folkelig oplysning og samtale ved afholdelse af foredrag og kulturelle arrangementer og udflugter.

Hvor intet andet er anført, finder arrangementerne sted i Hjerting Kirkes mødelokaler, Hjerting Byvej 13.

Indmeldelse i foreningen kan ske til formanden eller til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Indmeldelse kan også ske ved arrangementerne.

Medlemskontingent pr. sæson: 125 kr. pr. person.
Ikke-medlemmer kan deltage i de enkelte foredrag for 65 kr. pr. gang.

Persondataforordningen:

Højskoleforeningens Vedtægter:

Aktiviteter i 2019:

Lørdag, den 4. maj 2019

Højskoleforeningens udflugt går til Silkeborg, hvor vi skal besøge Museum Jorn.

Endeligt program og pris foreligger senere.

Formand
Else Marie Jørgensen
Galeasen 3
75 11 54 54
mobil: 20 57 44 60
send mail

Næstformand
Rita Vesterby Loyning
Styrmandsvænget 161
22 98 65 90

Kasserer
Kenneth Visby
Ryttervænget 30
75 11 50 15

Bestyrelsesmedlem
Kræn Christensen
Skolestien 7
75 11 76 02
send mail

Bestyrelsesmedlem
Grete Ø. Jensen
Spurvevænget 38
22 37 42 78
send mail

Stranden og havet byder på

Hjerting strand har fået en stor betydning for alle Kommunens Borgere efter den nye Strandpromenade er blevet etableret. Også Hjerting Strandpark er blevet en stor attraktion for byen. Bademulighederne ved Hjerting er gode og bruges flittigt. Seneste tiltag er æ´Bådslæw der er opført af Hjerting Kanelaug, hvor de historiske Hjertingkaner kan ses.