Hjerting El & Vandforsyning ang. februar opkrævning

0
2612

Ekstra faktura udsendes i februar med opkrævning på el 1. conto / betalingsforfald 01.03.
Pga. en systemfejl blev der i januar måned ikke opkrævet aconto på el for 1. kvartal 2022.

Dér vil derfor blive fremsendt en faktura i februar måned, som både indeholder en opgørelse på elforbruget i januar,

samt en aconto opkrævning for el 1. kvartal (01.02.-31.03.) Fakturaen er med betalingsforfald 01.03.