Daginstitutioner

Børnehuset Katamaranen
Sjelborg Børnehave
Skovhuset

Langliparken 7
Hjerting
6710 Esbjerg V.
Tlf.: 76 16 17 20
Pædagogisk leder: Trine Madsen

Børnehuset Katamaranen
Sjelborg Børnehave
Markhuset
Langliparken 7
Hjerting
6710 Esbjerg V
Tlf.: 76 16 17 20
Pædagogisk leder: Trine Madsen

Hjerting Børnebakken Øst (Aldersintegreret)
Bådsmandsvænget 1
6710 Esbjerg V
Tlf. 7616 26 35
Pædagogisk leder: Annemarie Ludvigsen
Mandag-onsdag: 06.15-16.45
Torsdag: 06.15-17.00
Fredag: 06.15-16.00
Normering:
30 børn: 0-2 år
53 børn: 3-6 år heraf 4 halvdags
Institutionens hjemmeside

Børnebakken Vest
Havbakken 1-3
6710 Esbjerg V
Tlf. 7616 26 35
Pædagogisk leder: Annemarie Ludvigsen
Mandag-onsdag: 06.15-16.45
Torsdag: 06.15-17.00
Fredag: 06.15-16.00
Normering: 60 heldags

Børnekompasset, afd. Jagtvænget
Jagtvænget 34
Hjerting
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 68 75
Leder: Marianne Jørgensen
Institutionens hjemmeside

Børnekompasset, afd. Kjærgaarden
Bytoften 1
Hjerting
6710 Esbjerg V
Tlf.: 76 16 27 90
Leder: Marianne Jørgensen
Institutionens hjemmeside

Børnehuset Katamaranen
Hjertinggården (Aldersintegreret)

Hjertingparken 386
Hjerting
6710 Esbjerg V.
Tlf. 76 16 17 20
Pædagogisk leder: Jane H. Kjærsgaard

Hjerting fritids- og ungdomsklub samt SFO
Hjertingparken 206
6710 Esbjerg V
Tlf.: 76 16 80 75
Klubleder: Delilah Fleischer
Fritidsklubbens hjemmeside

Stranden og havet byder på

Hjerting strand har fået en stor betydning for alle Kommunens Borgere efter den nye Strandpromenade er blevet etableret. Også Hjerting Strandpark er blevet en stor attraktion for byen. Bademulighederne ved Hjerting er gode og bruges flittigt. Seneste tiltag er æ´Bådslæw der er opført af Hjerting Kanelaug, hvor de historiske Hjertingkaner kan ses.