AURASKOLEN Hjerting 
Gl. Guldagervej 53
6710 Esbjerg V
Tlf. 76 16 23 00
E-mail auraskolen@esbjergkommune.dk
Hjemmeside auraskolen.esbjergkommune.dk

Stranden og havet byder på

Hjerting strand har fået en stor betydning for alle Kommunens Borgere efter den nye Strandpromenade er blevet etableret. Også Hjerting Strandpark er blevet en stor attraktion for byen. Bademulighederne ved Hjerting er gode og bruges flittigt. Seneste tiltag er æ´Bådslæw der er opført af Hjerting Kanelaug, hvor de historiske Hjertingkaner kan ses.