Jul i Hjerting

I november samles Hjerting om det årlige julearrangement.

Fastelavn

I Februar er det fastelavns tid.

Sct. Hans

Hjerting Erhvervsforening og Hjerting Borgerforening står for det årlige offentlige arrangement på Strandpromenaden med snobrød, båltaler, sang og bål på stranden ud for Cafe Stryhn.

Hold Hjerting Ren

Den nyest tradition i Hjerting er den fælles opsamling af affald på offentlige områder i Hjerting der afholdes i april, samme søndag som Dansk Naturfrednings forenings landsdækken affaldsindsamlings dag.

Stranden og havet byder på

Hjerting strand har fået en stor betydning for alle Kommunens Borgere efter den nye Strandpromenade er blevet etableret. Også Hjerting Strandpark er blevet en stor attraktion for byen. Bademulighederne ved Hjerting er gode og bruges flittigt. Seneste tiltag er æ´Bådslæw der er opført af Hjerting Kanelaug, hvor de historiske Hjertingkaner kan ses.