Kirkekontoret:
Hjerting Byvej 13, tlf. 7511 5144
Send mail
Tirsdag til fredag: kl. 9-13.
Torsdag tillige kl. 16-18
Mandag og lørdag er kontoret lukket.

Kirkens hjemmeside:

Kirkegårdskontoret:
Tlf. 2442 0887
Åbent kl. 10-11
Graveren træffes på kirkegården i arbejdstiden

Provst:
Kræn Christensen, Skolestien 7,
tlf. 7511 7602
Træffes bedst man. – tor. kl. 12-13
Send mail

Sognepræster:
Arne Mårup, Skippervænget 25,
tlf. 7511 5672
Træffes bedst tir. – fre. kl. 12-13
Send mail

Georg Græsholt, Vesterled 45, 6851 Janderup,
tlf. 7525 8207
Træffes bedst tir. – fre. kl. 12-13
Send mail

Graver: 
Mette Pedersen, Bellisvænget 4,
tlf. 2442 0887 / privat: 2224 4022
Send mail

Gravermedhjælp:
Anette Vogt, Kokspangvej 66
Tlf. 22 62 30 55
Send mail

Organist: 
Henrik Krüger, Matrosvænget 87,
tlf. 7610 6923/7610 6929/ privat: 2167 4794
Send mail

Kordegn: 
Tommy Knudsen, Styrmandsvænget 50, 6853 Vejers Strand,
tlf. 7511 5144/ privat: 24 26 74 48
Send mail

Kirketjenere:
Grete Ørnmose Jensen,Spurvevænget 38
tlf. 2366 1103/22 37 42 78
Send mail

Anja Dakin Ottosen, Frøkærvej 2, Guldager
tlf. 2366 1103
Send mail

Kirkelige handlinger: 
Aftaler om dåb, bryllup og begravelse træffes ved henvendelse til kirkekontoret.

HJERTING KIRKES MENIGHEDSRÅD:
Se Kirkens hjemmeside her

Menighedsrådsmøder:
Menighedsrådsmøderne er offentlige. Dagsordenen kan ses på kirkekontoret 8 dage før mødet. Hvis ikke andet er anført, begynder møderne klokken 19 og afholdes i konfirmand- og samlingsbygningerne ved Hjerting kirke.

Kirkens kalender:
Se Kirkens kalender her!
Transport: Ældre og gangbesværede i sognet kan gratis blive kørt til gudstjeneste i Hjerting Kirke og hjem igen af Taxa, tlf 75 14 45 00
Tove Porsholdt Andersen (formand)
Matrosvænget 24

Tlf. 30 26 32 26
Lisbeth Philipsen (næstformand)
Jægervænget 27
Tlf. 30 32 92 15
Erik Thorsager (Kirkeværge, kasserer)
Gl. Guldagervej 86 B
Tlf. 24 62 54 97
Steen Bank Kodal (Kontaktperson)
Drosselvænget 24
Tlf. 91 52 50 56
Palle Fur Andersen (Bygningssagkyndig)
Lodsvænget 66
Tlf. 75 11 77 88
Margrethe Bjørnshave-Hansen (RAMS)
Idræts Allé 13
Tlf. 75 11 60 67
Annemarie Lund Ovesen
Kystparken 1
Tlf. 22 15 58 52
Susan Engberg
Drosselvænget 4
Tlf. 21 68 73 88
Karin Merete Tofte
Matrosvænget 146
Tlf. 26 81 00 28
Kurt Henriksen
Ahornvænget 18
Tlf: 72 56 98 99
Tommy Knudsen
Gl. Guldagervej 86 B
Tlf. 24 62 54 97
Grete Ørnemose Jensen
Kirketjener, personalerepræsentant
Tommy Knudsen
Kordegn, menighedsrådets sekretær
Arne Mårup
Præst
Kræn Christensen
Præst
Georg Græsholt
Præst

Stranden og havet byder på

Hjerting strand har fået en stor betydning for alle Kommunens Borgere efter den nye Strandpromenade er blevet etableret. Også Hjerting Strandpark er blevet en stor attraktion for byen. Bademulighederne ved Hjerting er gode og bruges flittigt. Seneste tiltag er æ´Bådslæw der er opført af Hjerting Kanelaug, hvor de historiske Hjertingkaner kan ses.