Hjerting Borgerforening – Nyhedsbrev Januar 2021

0
2316

Kære Borgere i Hjerting

2020 har jo som bekendt været stærkt præget af Covid-19 situationen, også for Hjerting Borgerforening.

Vi måtte opgive at afholde generalforsamling, Sct. Hans, hvor borgmesteren skulle have holdt talen, blev aflyst og Hold Hjerting ren og jul i Hjerting blev kun skyggen af sig selv fra tidligere år.

Også 2021 er fra starten påvirket.

Således må vi opgive at afholde den årlige fastelavn fejring med tøndeslagning, kaffe og boller. Vi ser frem til at kunne holde arrangementet i 2022.

Ligeledes ser det ud til at vores generalforsamlingen igen i det mindste vil blive udskudt. Når vi forhåbentlig efter påske ser en vending i situationen og vi igen på forsvarlig vis kan samles, vil vi vende tilbage til et mere normalt aktivitetsniveau.

I bestyrelsen fortsætter vi ufortrødent indsatsen for at støtte jer borgere i Hjerting med at forfølge forslag, til glæde for borgere og erhverv i Hjerting, fra ide til virkelighed.

Seneste i december gjaldt det koordinering af svar på idehøring i forhold til nyt bolig og center område nord for Sjelborgvej/øst for Hjerting Byvej. Her er det særligt sikring af gode og trafiksikre forbindelser til øvrige dele af Hjerting , skoler, fritidstilbud, forretninger m.m. der har været tema.

Har du forslag eller ideer, skal du endelig kontakte os på Hjertingborgerforening@gmail.com.

Godt begyndende forår 2021 til alle

Bestyrelsen